خواسته های فعالان صنفي از وزارت آموزش و پرورش – خانه ریاضیات

روزنامه اعتماد: سال گذشته هنگامی که دوره حضور علی‌اصغر فانی در سمت وزیر آموزش و پرورش با حکم رییس‌جمهور به پایان رسید فرهنگیانی که در تمام مدت وزارت او می‌گفتند که آموزش و پرورش وزیری می‌خواهد محبوب‌تر و قاطع‌تر از فانی به تکاپو افتادند تا صدای خودشان را برای جانشین او به گوش دولت برسانند

Read More »